Εγχειρίδια χρήσης Υποσυστημάτων Τομεακών Εφαρμογών, εγκατάστασης και τεχνικά εγχειρίδια του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης.