Χωροχρονική διαχείριση εισροών και βελτιστοποίηση παραγωγικού αποτελέσματος σε πολυετείς καλλιέργειες στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.