Ορθές γεωργικές πρακτικές και στήριξη αγροτικής επιχειρηματικότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.